Postne stevilke v Sloveniji

postna stevilkaposta kraj
1000Ljubljana
1001Ljubljana - poštni predali
1002Ljubljana, Pošta Slovenije, PE PLC, PLC Ljubljana
1101Ljubljana
1102Ljubljana
1104Ljubljana
1106Ljubljana
1107Ljubljana
1108Ljubljana
1109Ljubljana
1110Ljubljana
1111Ljubljana
1112Ljubljana
1113Ljubljana
1114Ljubljana
1115Ljubljana
1116Ljubljana
1117Ljubljana
1118Ljubljana
1119Ljubljana
1120Ljubljana
1122Ljubljana
1124Ljubljana
1125Ljubljana
1129Ljubljana
1130Ljubljana
1131Ljubljana
1132Ljubljana
1133Ljubljana
1210Ljubljana - Šentvid
1211Ljubljana - Šmartno
1215Medvode
1216Smlednik
1217Vodice
1218Komenda
1219Laze v Tuhinju
1221Motnik
1222Trojane
1223Blagovica
1225Lukovica
1230Domžale
1231Ljubljana - ?rnu?e
1232Domžale
1233Dob
1234Mengeš
1235Radomlje
1236Trzin
1240Kamnik
1241Kamnik
1242Stahovica
1251Morav?e
1252Va?e
1260Ljubljana - Polje
1261Ljubljana - Dobrunje
1262Dol pri Ljubljani
1270Litija
1272Polšnik
1273Dole pri Litiji
1274Gabrovka
1275Šmartno pri Litiji
1276Primskovo
1281Kresnice
1282Sava
1290Grosuplje
1291Škofljica
1292Ig
1293Šmarje - Sap
1294Višnja Gora
1295Ivan?na Gorica
1296Šentvid pri Sti?ni
1301Krka
1303Zagradec
1310Ribnica
1311Turjak
1312Videm - Dobrepolje
1313Struge
1314Rob
1315Velike Laš?e
1316Ortnek
1317Sodražica
1318Loški Potok
1319Draga
1330Ko?evje
1331Dolenja vas
1332Stara Cerkev
1336Kostel
1337Osilnica
1338Ko?evska Reka
1351Brezovica pri Ljubljani
1352Preserje
1353Borovnica
1354Horjul
1355Polhov Gradec
1356Dobrova
1357Notranje Gorice
1358Log pri Brezovici
1360Vrhnika
1370Logatec
1371Logatec
1372Hotedršica
1373Rovte
1380Cerknica
1381Rakek
1382Begunje pri Cerknici
1384Grahovo
1385Nova vas
1386Stari trg pri Ložu
1410Zagorje ob Savi
1411Izlake
1412Kisovec
1413?emšenik
1414Podkum
1420Trbovlje
1421Trbovlje izpostavljeno okence
1422Trbovlje
1423Dobovec
1430Hrastnik
1431Dol pri Hrastniku
1432Zidani Most
1433Rade?e
1434Loka pri Zidanem Mostu
1501Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve
1502Ljubljana, Ministrstvo za finance
1503Ljubljana, Okrožno sodiš?e v Ljubljani
1504Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije
1505Ljubljana, Banka Slovenije
1506Ljubljana, Slovenske železnice
1507Ljubljana, ZZZS, Zavod za zdrav. zav. Slov.
1509Ljubljana, Delo
1510Ljubljana, Dnevnik
1511Ljubljana, Slovenijales
1512Ljubljana, Cankarjeva založba
1513Ljubljana, SKB banka
1514Ljubljana, Kompas
1516Ljubljana, Elektro Ljubljana
1517Ljubljana, Abanka Vipa
1518Ljubljana, ZPIZ, Zavod za pokoj. in inval. zav. Slov.
1519Ljubljana, SPL Ljubljana
1520Ljubljana, Nova Ljubljanska banka
1521Ljubljana, Iskra Invest
1522Ljubljana, Chemo
1523Ljubljana, Carinska uprava Republike Slovenije
1524Ljubljana, Carinarnica Ljubljana
1525Ljubljana, Klini?ni center Ljubljana
1526Ljubljana, Lek
1527Ljubljana, Petrol
1528Ljubljana, Emona
1529Ljubljana, Žito
1532Ljubljana, Salamonov oglasnik
1533Ljubljana, BTC
1534Ljubljana, Okrajno sodiš?e v Ljubljani
1535Ljubljana, Ministrstvo za promet
1536Ljubljana, Mladinska knjiga Založba
1537Ljubljana, Mobitel
1538Ljubljana DZS
1540Ljubljana, EPPS - Elektronsko pismo Pošte Slovenije
1542Ljubljana, KDD - Centralna klirinško depotna družba
1543Ljubljana, Športna loterija
1544Ljubljana, Droga Kolinska
1545Ljubljana, Kanal A
1546Ljubljana, Telekom Slovenije
1547Ljubljana, Telekom Slovenije, PE Ljubljana
1550Ljubljana, RTV Slovenija
1600Ljubljana, Pošta Slovenije, PE Ljubljana
2000Maribor
2001Maribor - poštni predali
2002Maribor, Pošta Slovenije, PE PLC, PLC Maribor
2101Maribor
2102Maribor
2103Maribor
2104Maribor
2105Maribor
2106Maribor
2107Maribor
2109Maribor
2111Maribor
2113Maribor
2114Maribor
2115Maribor
2116Maribor
2117Maribor
2201Zgornja Kungota
2204Miklavž na Dravskem polju
2205Starše
2206Marjeta na Dravskem polju
2208Pohorje
2211Pesnica pri Mariboru
2212Šentilj v Slovenskih goricah
2213Zgornja Velka
2214Sladki Vrh
2215Ceršak
2221Jarenina
2222Jakobski Dol
2223Jurovski Dol
2229Male?nik
2230Lenart v Slovenskih goricah
2231Pernica
2232Voli?ina
2233Sveta Ana v Slovenskih goricah
2234Benedikt
2235Sveta Trojica v Slovenskih goricah
2236Cerkvenjak
2241Spodnji Duplek
2242Zgornja Korena
2249Ptuj
2250Ptuj
2251Ptuj
2252Dornava
2253Destrnik
2254Trnovska vas
2255Vitomarci
2256Juršinci
2257Polenšak
2258Sveti Tomaž
2259Ivanjkovci
2270Ormož
2272Gorišnica
2273Podgorci
2274Velika Nedelja
2275Miklavž pri Ormožu
2276Kog
2277Središ?e ob Dravi
2281Markovci
2282Cirkulane
2283Zavr?
2284Videm pri Ptuju
2285Zgornji Leskovec
2286Podlehnik
2287Žetale
2288Hajdina
2289Stoperce
2310Slovenska Bistrica
2311Ho?e
2312Orehova vas
2313Fram
2314Zgornja Polskava
2315Šmartno na Pohorju
2316Zgornja Ložnica
2317Oplotnica
2318Laporje
2319Polj?ane
2321Makole
2322Majšperk
2323Ptujska Gora
2324Lovrenc na Dravskem polju
2325Kidri?evo
2326Cirkovce
2327Ra?e
2331Pragersko
2341Limbuš
2342Ruše
2343Fala
2344Lovrenc na Pohorju
2345Bistrica ob Dravi
2351Kamnica
2352Selnica ob Dravi
2353Sveti Duh na Ostrem Vrhu
2354Bresternica
2360Radlje ob Dravi
2361Ožbalt
2362Kapla
2363Podvelka
2364Ribnica na Pohorju
2365Vuhred
2366Muta
2367Vuzenica
2370Dravograd
2371Trbonje
2372Libeli?e
2373Šentjanž pri Dravogradu
2380Slovenj Gradec
2381Podgorje pri Slovenj Gradcu
2382Mislinja
2383Šmartno pri Slovenj Gradcu
2390Ravne na Koroškem
2391Prevalje
2392Mežica
2393?rna na Koroškem
2394Kotlje
2500Maribor, Pošta Slovenije, uprava
2501Maribor, Upravna enota Maribor
2502Maribor, FURS, Finan?ni urad Maribor
2503Maribor, Okrožno sodiš?e v Mariboru
2504Maribor, Ve?er
2505Maribor, Nova Kreditna banka Maribor
2506Maribor, Henkel Slovenija
2507Maribor, Zavarovalnica Maribor
2508Maribor, Okrajno sodiš?e v Mariboru
2509Maribor, Elektro Maribor
2600Maribor, Pošta Slovenije, PE Maribor
2601Šentjanž pri Dravogradu
2607Maribor, Pošta Slovenije, Center za digitalizacijo
2609Maribor Pošta Slovenije, PE PLC Maribor, Skladiš?na logistika
2610Maribor, Pošta Slovenije, Centralna RA pisarna
3000Celje
3001Celje - poštni predali
3101Celje
3102Celje
3103Celje
3104Celje
3105Celje
3106Celje
3201Šmartno v Rožni dolini
3202Ljube?na
3203Nova Cerkev
3204Dobrna
3205Vitanje
3206Stranice
3210Slovenske Konjice
3211Škofja vas
3212Vojnik
3213Frankolovo
3214Zre?e
3215Lo?e
3220Štore
3221Teharje
3222Dramlje
3223Loka pri Žusmu
3224Dobje pri Planini
3225Planina pri Sevnici
3230Šentjur
3231Grobelno
3232Ponikva
3233Kalobje
3240Šmarje pri Jelšah
3241Podplat
3250Rogaška Slatina
3252Rogatec
3253Pristava pri Mestinju
3254Pod?etrtek
3255Bu?e
3256Bistrica ob Sotli
3257Podsreda
3260Kozje
3261Lesi?no
3262Prevorje
3263Gorica pri Slivnici
3264Sveti Štefan
3270Laško
3271Šentrupert
3272Rimske Toplice
3273Jurklošter
3301Petrov?e
3302Griže
3303Gomilsko
3304Tabor
3305Vransko
3310Žalec
3311Šempeter v Savinjski dolini
3312Prebold
3313Polzela
3314Braslov?e
3320Velenje
3322Velenje - poštni predali
3323Velenje
3325Šoštanj
3326Topolšica
3327Šmartno ob Paki
3330Mozirje
3331Nazarje
3332Re?ica ob Savinji
3333Ljubno ob Savinji
3334Lu?e
3335Sol?ava
3341Šmartno ob Dreti
3342Gornji Grad
3503Velenje, Gorenje
3504Velenje, ERA
3505Celje Merkur
3600Celje, Pošta Slovenije, PE Celje
4000Kranj
4001Kranj - poštni predali
4101Kranj
4102Kranj
4103Kranj
4104Kranj
4105Kranj
4106Kranj
4200Kranj, Pošta Slovenije, PPP Šen?ur
4201Zgornja Besnica
4202Naklo
4203Duplje
4204Golnik
4205Preddvor
4206Zgornje Jezersko
4207Cerklje na Gorenjskem
4208Šen?ur
4209Žabnica
4210Brnik - aerodrom
4211Mav?i?e
4212Visoko
4220Škofja Loka
4221Škofja Loka
4223Poljane nad Škofjo Loko
4224Gorenja vas
4225Sovodenj
4226Žiri
4227Selca
4228Železniki
4229Sorica
4240Radovljica
4243Brezje
4244Podnart
4245Kropa
4246Kamna Gorica
4247Zgornje Gorje
4248Lesce
4260Bled
4263Bohinjska Bela
4264Bohinjska Bistrica
4265Bohinjsko jezero
4267Srednja vas v Bohinju
4270Jesenice
4271Jesenice
4273Blejska Dobrava
4274Žirovnica
4275Begunje na Gorenjskem
4276Hrušica
4280Kranjska Gora
4281Mojstrana
4282Gozd Martuljek
4283Rate?e-Planica
4290Trži?
4291Trži?-Bistrica pri Trži?u
4294Križe
4501Naklo, Merkur
4502Kranj, Sava
5000Nova Gorica
5001Nova Gorica - poštni predali
5101Nova Gorica
5102Nova Gorica
5210Deskle
5211Kojsko
5212Dobrovo v Brdih
5213Kanal
5214Kal nad Kanalom
5215Ro?inj
5216Most na So?i
5220Tolmin
5222Kobarid
5223Breginj
5224Srpenica
5230Bovec
5231Log pod Mangartom
5232So?a
5242Grahovo ob Ba?i
5243Podbrdo
5250Solkan
5251Grgar
5252Trnovo pri Gorici
5253?epovan
5261Šempas
5262?rni?e
5263Dobravlje
5270Ajdovš?ina
5271Vipava
5272Podnanos
5273Col
5274?rni Vrh nad Idrijo
5275Godovi?
5280Idrija
5281Spodnja Idrija
5282Cerkno
5283Slap ob Idrijci
5290Šempeter pri Gorici
5291Miren
5292Ren?e
5293Vol?ja Draga
5294Dornberk
5295Branik
5296Kostanjevica na Krasu
5297Prva?ina
6000Koper/Capodistria
6001Koper/Capodistria - poštni predali
6101Koper/Capodistria
6103Koper/Capodistria
6104Koper/Capodistria
6105Koper/Capodistria
6200Koper, Pošta Slovenije, PPP Koper
6210Sežana
6211Sežana
6215Diva?a
6216Podgorje
6217Vremski Britof
6219Lokev
6221Dutovlje
6222Štanjel
6223Komen
6224Senože?e
6225Hruševje
6230Postojna
6232Planina
6240Kozina
6242Materija
6243Obrov
6244Podgrad
6250Ilirska Bistrica
6251Ilirska Bistrica - Trnovo
6253Knežak
6254Jelšane
6255Prem
6256Košana
6257Pivka
6258Prestranek
6271Dekani
6272Gra?iš?e
6273Marezige
6274Šmarje
6275?rni Kal
6276Pobegi
6280Ankaran/Ancarano
6281Škofije
6310Izola/Isola
6311Izola/Isola
6320Portorož/Portorose
6322Portorož/Portorose
6330Piran/Pirano
6333Se?ovlje/Sicciole
6501Koper, Luka Koper
6502Koper, Banka Koper
6503Koper, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
6504Koper, Intereuropa
6600Koper Pošta Slovenije, PE Koper
8000Novo mesto
8001Novo mesto - poštni predali
8101Novo mesto
8102Novo mesto
8104Novo mesto
8105Novo mesto
8210Trebnje
8211Dobrni?
8212Velika Loka
8213Veliki Gaber
8216Mirna Pe?
8220Šmarješke Toplice
8222Oto?ec
8230Mokronog
8231Trebelno
8232Šentrupert
8233Mirna
8250Brežice
8251?atež ob Savi
8253Arti?e
8254Globoko
8255Pišece
8256Sromlje
8257Dobova
8258Kapele
8259Bizeljsko
8261Jesenice na Dolenjskem
8262Krška vas
8263Cerklje ob Krki
8270Krško
8271Krško
8272Zdole
8273Leskovec pri Krškem
8274Raka
8275Škocjan
8276Bu?ka
8280Brestanica
8281Senovo
8282Koprivnica
8283Blanca
8290Sevnica
8292Zabukovje
8293Studenec
8294Boštanj
8295Tržiš?e
8296Krmelj
8297Šentjanž
8310Šentjernej
8311Kostanjevica na Krki
8312Podbo?je
8321Brusnice
8322Stopi?e
8323Uršna sela
8330Metlika
8331Suhor
8332Gradac
8333Semi?
8340?rnomelj
8341Adleši?i
8342Stari trg ob Kolpi
8343Dragatuš
8344Vinica
8350Dolenjske Toplice
8351Straža
8360Žužemberk
8361Dvor
8362Hinje
8501Novo mesto, Krka
9000Murska Sobota
9001Murska Sobota - poštni predali
9101Murska Sobota
9102Murska Sobota
9103Murska Sobota
9201Puconci
9202Ma?kovci
9203Petrovci
9204Šalovci
9205Hodoš/Hodos
9206Križevci
9207Prosenjakovci/Partosfalva
9208Fokovci
9220Lendava/Lendva
9221Martjanci
9222Bogojina
9223Dobrovnik/Dobronak
9224Turniš?e
9225Velika Polana
9226Moravske Toplice
9227Kobilje
9231Beltinci
9232?renšovci
9233Odranci
9240Ljutomer
9241Veržej
9242Križevci pri Ljutomeru
9243Mala Nedelja
9244Sveti Jurij ob Š?avnici
9245Spodnji Ivanjci
9246Razkrižje
9250Gornja Radgona
9251Tišina
9252Radenci
9253Apa?e
9261Cankova
9262Rogašovci
9263Kuzma
9264Grad
9265Bodonci
9501Murska Sobota, Mura
9502Radenci, Radenska d.d.
Stevilo zapisov: 633