Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MW

Po letih
Po mesecih
Po dnevih
Samozadostnost po mesecih
Samozadostnost po dnevih
Po urah
Celoten nabor podatkov

Vir: eles.si