Stevilo imetnikov vrednostnih papirjev (VP) v Sloveniji, delez tujih imetnikov v odstotkih, KDD obvestila in tecajnice:
- Spremembe za zadnji dan      .
- Zadnji objavljeni podatki za vse VP
- Skupaj vseh VP po dnevih
- Novi VP
- Seznam obvestil

Tecajnica Ljubljanske borze:
- po VP
- po dnevih

Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji

Tecajnica EUR/SIT - srednji tecaj Banke Slovenije

Postne stevilke v Sloveniji

Kontakt: info@podatkar.si